Таня Йосифова

g3435.jpeg
Автор: Златка Сукарева, Таня Йосифова
Заглавие: Облигационно право

Настоящият сборник съдържа материали, необходими за подготовката на студентите по дисциплината Облигационно право, преподавана в юридическите факултети.

276_b.jpg
Автор: Таня Йосифова
Заглавие: Мнимо представителство

Актуалността на темата за мнимото представителство произтича от многото спорни въпроси, които тази фигура поставя в правната доктрина и в практиката. Централно място сред тях заема въпросът в кои случаи, въпреки липсата на представителна власт, сделката поражда правни последици между третото лице и представлявания.

86_b.jpg
Автор: Таня Йосифова
Заглавие: Комисионният договор

Участниците в търговския оборот често прибягват до комисионния договор като начин за удовлетворяване на техните интереси. Така например, когато търговец желае да разшири дейността си в друго населено място (вкл.