Съставителство и бележки: проф. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ – доктор по право; ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – доктор по право

g3284.jpeg
Автор: Съставителство и бележки: проф. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ – доктор по право; ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – доктор по право
Заглавие: Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС на РБ по наказателни дела 1957 – 2016

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ