Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски

g2871.jpeg
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски
Заглавие: Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 1958-2008, 2008-2016 г. Второ допълнено издание

Част първа на настоящия сборник съдържа приетите през периода 1952-2008 г. постановления на пленума на Върховния съд и тълкувателни решения на общото събрание на гражданската колегия на ВС и ВКС – при действието на отменения Граждански процесуален кодекс и други граждански закони.