Стефан Стойчев

Izbiratelni sistemi.JPG
Автор: Стефан Стойчев
Заглавие: Избирателни системи и избирателни процедури
342.jpg
Автор: Стефан Стойчев
Заглавие: Конституционно право

Подобрено издание, в което са направени значителни допълнения в съответствие с достиженията на съвременната конституционноправна наука. Взети са под внимание измененията в политическата система на обществото, настъпили в последните години в България, при прехода към демокрация, и промените в характера на публичната власт.