Ралица Илкова

g4464.jpeg
Автор: Ралица Илкова
Заглавие: Документни престъпления - Практика на върховния съд и Върховния касационен съд понаказателни дела

Нищо не може да илюстрира така многообразието на житейски казуси и сложността на подвеждането им под определена правна норма от съдебната практика. Това е разбирането, което години наред ме мотивира да събирам и обобщавам практиката на върховната ни съдебна инстанция по различни въпроси.

g2725.jpeg
Автор: Ралица Илкова
Заглавие: Реабилитацията по българското наказателно право

Тази книга представлява цялостно изследване по въпросите на реабилитацията съгласно уредбата й в българския наказателен закон. Направен е преглед на установяването и развитието на уредбата на реабилитацията у нас от 1896 г. до днес.

g2672.jpeg
Автор: Ралица Илкова, Лазар Груев
Заглавие: Ръководство за решаване на наказателноправни казуси

В изданието са дадени насоки за решаване на казуси, които поставят въпроси за приложението на материалното наказателно право.

g1783.jpeg
Автор: Ралица Илкова, Лазар Груев
Заглавие: Казуси по наказателно право. Особена част
nakazatelni-dela-ot-chasten-harakter-sbornik-sydebna-praktika-1955-2004-ralica-ilkova.jpg
Автор: Ралица Илкова
Заглавие: Наказателни дела от частен характер. Сборник съдебна практика 1955-2004

Aкцeнтът в нaстoящия сбopник e пoстaвeн въpху oтдeлнитe видoвe пpeстъплeния, пpeслeдвaни пo peдa нa чaстнoтo oбвинeниe:
- съдeбни aктoвe пo пpилoжeниeтo нa paзпopeдбитe oт Общaтa чaст нa HК в пpoизвoдствoтo пo peaлизиpaнe нa нaкaзaтeлнaтa oтгoвopнoст нa лицa, oсъщeствили състaви нa пpeстъплeния, кoитo сe пpeслeдвaт пo тъжбa нa пoстpaдaлия;

246_b.jpg
Автор: Лазар Груев, Ралица Илкова
Заглавие: Казуси по наказателно право. Обща част

След успеха на първото и второто издание на „Казуси по наказателно право – обща част“ излиза от печат и третото преработено и допълнено със съдебна практика издание.