Проф. д-р Радостин Беленски

113563z.jpg
Автор: Проф. д-р Радостин Беленски
Заглавие: Детекторът на лъжата

Настоящата работа за пръв път поставя на обсъждане криминалистичните проблеми и търсене на отговор за възможните процесуални форми и правила за използването в наказателното производство на полиграфа, като метод за оценка достоверността на гласните доказателствени средства чрез използване на специални знания в областта на