проф. д-р Иван Русчев

g2397.jpeg
Автор: Съставители: проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д-р Иван Русчев
Заглавие: Сборник в чест на Проф. д-р Огнян Герджиков и Проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им