Под редакцията на проф. Ив. Смилов и проф. О. Хинков

Anesteziologia.JPG
Автор: Под редакцията на проф. Ив. Смилов и проф. О. Хинков
Заглавие: Анестезиология и интензивно лечение

В учебника се разглеждат подробно най-важните въпроси, отнасящи се до различните видове анестезия, медикаментите и методите, които се използват за осъществяването им, и различните средства за борба с болката.