под научната редкция на доц. д-р Екатерина Салкова

g4750.jpeg
Автор: Янко Ройчев, под научната редкция на доц. д-р Екатерина Салкова
Заглавие: Частното обвинение в българския наказателен процес

Монографичният труд на тема "Частното обвинение в българския наказателен процес" обхваща актуални, дискусионни, теоретически и практически значими въпроси относно частното обвинение като съвкупност от институти на наказателнопроцесуалното право, касаещи процесуалната дейност на частния обвинител и на частния тъжител.