Петър Илиев

g2959.jpeg
Автор: Петър Илиев
Заглавие: Компетенцията на Народното събрание

Настоящият научен труд e първото цялостно и завършено научно изследване, посветено на компетенцията на Народното събрание на Република България. Анализирани са правомощията на парламента в контекста на теорията за разделението на властите и нейното практическо прилагане в схемата на българския конституционен модел.