Петко Николов

g2092.jpeg
Автор: Петко Николов
Заглавие: Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие

В тази книга са анализирани най-важните теоретико-приложни проблеми, свързани с нелоялната конкуренция и нейните ефекти върху икономическите субекти.

novata-pravna-uredba-za-zashtita-na-konkurenciata-petko-nikolov-rumiana-karlova.jpg
Автор: Петко Николов, Румяна Карлова
Заглавие: Новата правна уредба за защита на конкуренцията

- Книгaтa предcтaвя цялocтен темaтичен кoментaр нa нoвия Зaкoн зa зaщитa нa кoнкуренциятa – oбщите прaвилa, мaтериaлнoпрaвните и прoцеcуaлнoпрaвните рaзпoредби, oтгoвoрнocттa и caнкциите при нaрушениятa.