Пенко Димитров

praven-rezhim-na-korporativnoto-oblagane-v-republika-bylgaria-korporativen-danyk-i-danyk-vyrhu-razhodite-penko-dimitrov.jpg
Автор: Пенко Димитров
Заглавие: Правен режим на корпоративното облагане в Република България: Корпоративен данък и данък върху разходите

Изследването на правните режими, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане, е изключително важно както от гледна точка на държавата, така и тази на реалния сектор.