Пенка Пехливанова

m176.jpeg
Автор: Стоян Буров, Пенка Пехливанова
Заглавие: Малък тълковен речник на българския език