Павел Смолички

grazhdanskiat-isk-v-nakazatelnia-proces-pavel-smolichki.jpg
Автор: Павел Смолички
Заглавие: Гражданският иск в наказателния процес

Въпросът за допускането на гражданския иск за съвместно разглеждане в наказателния процес е един от най-дискусионните в наказателнопроцесуалната теория.
Значимостта на изследването се обуславя от липсата на актуално теоретично изследване по темата.