Никола Филчев

g2656.jpeg
Автор: Никола Филчев
Заглавие: Наказателно право. Теоретични въпроси и съдебна практика

Книгата се дели на две части. Първата част е посветена на теоретични въпроси на наказателното право. Акцентира се върху двата основни проблеми, които стоят пред законодателя при наказателното нормотворчество - криминализация на деянията и диференцияция на наказателната отговорност.

nikola-filchev-ilia-iliev.jpg
Автор: Никола Филев
Заглавие: Въпроси на наказателното право и съдебната практика

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО