Николай Божинов

31275.jpg
Автор: Ангел Луканов, Николай Божинов, Стефан Димитров - съставители
Заглавие: Страните в света 2010. Справочник

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Девето преработено и допълнено издание

Статии за 196 независими държави и за 46 зависими - колонии, територии и части от държави, разположени в друг континент. Към всяка статия има обзорна цветна карта, изображение на герба и знамето.

svetyt-karti-imena-chisla.jpg
Автор: Николай Божинов, Никола Петков, Стефан Димитров
Заглавие: Светът. Карти, имена, числа (справочник по страни)