Михаил Малчев

g1844.jpeg
Автор: Михаил Малчев
Заглавие: Унищожаемост на гражданскоправните сделки

След успеха на първото издание на „Унищожаемост на гражданскоправните сделки” авторът допълва съдържанието на монографията с актуални моменти по темата и практически аспекти на основанията за възникването и действието на унищожаемостта.