Митко Димитров

g303.jpeg
Автор: Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска
Заглавие: Висша математика в примери и задачи