Мария Димитрова

Eti4eski obrat.jpg
Автор: Мирия Димитрова
Заглавие: Етическият обрат в социалната мисъл

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
ЧАСТ ПЪРВА
Етическият обрат в социалната философия Еманюел Левинас:
Отговорността за другия/другите
1. Трябва ли да се оставяме да сме съдени от морала?
2. Институционална и неинституционална справедливост
3. Не води ли хиперболизирането на морала до гротеска?
4. Незапомнимото време

251002.jpg
Автор: Мария Димитрова
Заглавие: Социалността и справедливостта

Тръгвайки от лицето на другия човек, ние предприехме опит за "феноменология" на социалността - тръгвайки от близостта, чувайки преди всяка мимика, преди всеки вербален израз, в пряката изложеност на лицето, в неговата смъртност, в дъното на тази слабост, глас, който командва: заповед, отправена към мен, да не оставам безразличен