Малина Новкиришка-Стоянова

287_b.jpg
Автор: Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков
Заглавие: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen“ („Закон божи, който бог предаде на Мойсей“), открити през ІХ-ХІ в., не престават да бъдат обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр.