Красимира Средкова

g2488.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4
g2488.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4
g2179.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Трудово право. Специална част. Дял I. Индивидуално трудово право

"Трудово право-Специална част-дял 1-индивидуално трудово право" на Красимира Средкова е посветено на индивидуалното трудово право и е подходящ не само за подготовка на студентите за изпита по трудово право, но е и базисен източник за неговото прилагане.

512_b.jpg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Осигурително право

Пето издание

g1150.jpeg
Автор: Васил Мръчков, Красимира Средкова, Атанас Василев
Заглавие: Коментар на Кодекса на труда

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО

trudovo-pravo-obshta-chast-lekcii-krasimira-sredkova.jpg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Трудово право. Обща част. Лекции