Красимира Средкова

g2488.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4
g2488.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4
g1645.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Трудово право. Обща част

В представеното издание е включена общата част на трудовото право. Курсът е съобразен с учебната програма по трудово право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", със законодателството и съдебната практика към 7 септември 2009 г.

512_b.jpg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Осигурително право

Пето издание