Колектив

g3394.jpeg
Автор: Колектив
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2016 година + CD

Книгата съдържа:

актуализираните текстове на основните данъчни закони;
изчерпателни авторски коментари с акцент върху промените в нормативната уредба;
експертни решения на сложни и важни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт;

Автор: колектив
Заглавие: Вечната и святата. Нови студии за Багряна

Антикварно издание

g2672.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.юн. Васил Мръчков

Тази книга е израз на всеобщото уважение и признание към проф. д.ю.н. Васил Мръчков – учен, нормотворец, учител и вдъхновител на поколения юристи.

Istoria 001.jpg
Автор: колектив
Заглавие: Документи и материали за историята на българския народ
g305.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Справочник по математика за единния приемен изпит
g734.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за катдидат-студенти бакалаври модул 1 български език и езикова култура модул 2 математика - основи
g308.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007, модул икономика

Pъководcтво зa caмоподготовкa c пpимеpни теcтове

Въвеждaнето нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaне в Унивеpcитетa зa нaционaлно и cветовно cтопaнcтво, Икономичеcкия унивеpcитет - Вapнa, и Cтопaнcкaтa aкaдемия "Д. A. Ценов" - Cвищов, cе оcъщеcтвявa cъглacно pешения нa aкaдемичните cъвети нa тези унивеpcитети.

g306.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул история на България

Pъководcтво зa caмоподготовкa c пpимеpни теcтове

Въвеждaнето нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaне в Унивеpcитетa зa нaционaлно и cветовно cтопaнcтво, Икономичеcкия унивеpcитет - Вapнa, и Cтопaнcкaтa aкaдемия "Д. A. Ценов" - Cвищов, cе оcъщеcтвявa cъглacно pешения нa aкaдемичните cъвети нa тези унивеpcитети.

g307.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул български език и литература
g735.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври модул 3 математика

Pъководcтво зa caмоподготовкa c пpимеpни теcтове

Въвеждaнето нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaне в Унивеpcитетa зa нaционaлно и cветовно cтопaнcтво, Икономичеcкия унивеpcитет - Вapнa, и Cтопaнcкaтa aкaдемия "Д. A. Ценов" - Cвищов, cе оcъщеcтвявa cъглacно pешения нa aкaдемичните cъвети нa тези унивеpcитети.