Ирена Борисова

g2462.jpeg
Автор: Ирена Борисова, Невяна Кънева
Заглавие: Тестове за конкурси за държавни служители

От 2004 г. всяко назначение за първи път като държавен служител преминава през конкурсна процедура, един от най-често използваните способи в която е решаването на тест. Съгласно нормативните изисквания тестът задължително включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията.