Златка Сукарева

g3435.jpeg
Автор: Златка Сукарева, Таня Йосифова
Заглавие: Облигационно право

Настоящият сборник съдържа материали, необходими за подготовката на студентите по дисциплината Облигационно право, преподавана в юридическите факултети.

g2977.jpeg
Автор: Златка Сукарева
Заглавие: Потребителско право

Учебникът по потребителско право обхваща лекционния курс по едноименната дисциплина, преподавана в Юридическия факултет на УНСС като изборна дисциплина от 2010-2011г. Материалът е съобразен с утвърдената учебна програма . В учебника е включена и тематична примерна практика за илюстрация на теоретичните въпроси.

g294.jpeg
Автор: Филип Рачев, Любен Караниколов, Златка Сукарева, Божана Неделчева
Заглавие: Търговско право