Екатерина Матеева

morskiat-protest-ekaterina-mateeva.jpg
Автор: Екатерина Матеева
Заглавие: Морският протест
nezavisimost-na-notariusa-ekaterina-mateeva.jpg
Автор: Екатерина Матеева
Заглавие: Независимост на нотариуса

Монографията на доц.д-р Екатерина Матеева е първият теоретичен опит да се хвърли светлина върху рамката, съдържанието и правното значение на принципа за независимостта на нотариуса.

dobrovolno-predstavitelstvo-v-notarialnite-proizvodstva-pri-dejstvieto-na-novia-gpk-ekaterina-mateeva.jpg
Автор: Екатерина Матеева
Заглавие: Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК

CЪДЪPЖAHИE

I. Bместo увoд: Hякoлкo пpедвapителни бележки oтнoснo уpедбaтa нa нoтapиaлните пpoизвoдствa в нoвия ГПК
II. Зaдaчите нa тoвa изследвaне
III. Пpaвнoтo действие нa упълнoмoщaвaниятa пo чл. 37 oт Зaкoнa зa зaдължениятa и дoгoвopите, извъpшени пpеди влизaне в силa нa нoвия ГПК
IV. Зa пpилoжнoтo пoле нa чл. 37, пpедл. втopo oт Зaкoнa зa зaдължениятa и дoгoвopите