д-р Борислав Найденов

Автор: Съставителство и бележки: Любен Велинов, д-р Борислав Найденов
Заглавие: Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) Книга втора

I. Гражданско съдопроизводство

Принципи;
Държавни такси и съдебни разноски;
Предявяване на иск;
Вписване на исковата молба;
Страни;
Съединяване на искове;
Отказ от иск;
Трето лице;
Доказателства;
Разглеждане на делото;
Въззивно производство;
Касационно производство;
Съдебни актове;

postanovlenia-i-tylkuvatelni-reshenia-po-grazhdanski-dela-1953-2011-komplekt-ot-dve-chasti-liuben-velinov-d-r-borislav-najdenov.jpg
Автор: Любен Велинов, д-р Борислав Найденов
Заглавие: Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2011) комплект от две части

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ