Димитър Топузов

80.jpg
Автор: Велина Тодорова, Димитър Топузов
Заглавие: Казуси по семейно и наследствено право

Този сборник попълва празнота в учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да улесни студентите и техните преподаватели в задачата им да осъществят прехода от теорията към практиката в обучението по право.