Димитър Здравчев

Автор: Димитър Здравчев
Заглавие: Какво трябва да знаете за правата на обвиняемия и заподозрения на следствието и доказателственото значение на техните обяснения