Гергана Маринова

g2067.jpeg
Автор: Веселин Вучков, Гергана Маринова
Заглавие: Тестове по наказателен процес

Сборникът "Тестове по наказателен процес" съдържа близо хиляда въпроса от областта на наказателнопроцесуалното право, структурирани в 67 теста, като всеки един от тях включва по 15 въпроса.

nakazatelen-proces-shemi-i-tablici-2011-veselin-vuchkov-gergana-marinova.jpg
Автор: Веселин Вучков, Гергана Маринова
Заглавие: Наказателен процес: схеми и таблици

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО

Bтоpо пpepaботeно и допълнeно издaниe

304_b.jpg
Автор: Гергана Маринова
Заглавие: Екстрадицията и Eвропейската заповед за арест

Книгата е посветена на Европейската заповед за арест и производството по предаване на лица в изпълнение на тази заповед, така както са уредени в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13.06.2002 г. и в българския Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест.