Герасим Геров

g2992.jpeg
Автор: Герасим Геров
Заглавие: Учебно помагало по наказателен процес

Учебното помагало представлява кратък обзор на правната дисциплина Наказателен процес и не би могло да замести напълно традиционните теоретични курсове и учебници.

g2516.jpeg
Автор: Герасим Геров
Заглавие: Завършване на досъдебното производство
g2992.jpeg
Автор: Герасим Геров
Заглавие: Учебно помагало по наказателен процес

Учебното помагало представлява кратък обзор на правната дисциплина Наказателен процес и не би могло да замести напълно традиционните теоретични курсове и учебници.