Владимир Петров

132_b.jpg
Автор: Владимир Петров, Методи Марков
Заглавие: Вещно право

пето преработено и допълнено издание