Валентина Александрова

g2672.jpeg
Автор: Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева, Анастасия Дюлгерова
Заглавие: Казуси по публичноправни науки

Целта на настоящия сборник е да помогне на студентите-юристи при подготовката им за явяване на държавния изпит по публичноправни науки, на различни видове състезания за решаване на казуси по публичноправни науки, както и да им дадe една начална основа за бъдещата им практика.

g2414.jpeg
Автор: Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева, Антония Методиева
Заглавие: Общинско право в схеми и определения (тестове и казуси)
terminologichen-rechnik-po-publichnopravni-nauki-i-upravlenie-na-publichnata-dejnost-valentin-vasilev-valentina-aleksandrova-gergana-kresnalijska-margarita-cheshmedzhieva.jpg
Автор: Валентин Василев, Валентина Александрова, Гергана Кресналийска, Маргарита Чешмеджиева
Заглавие: Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на публичната дейност

Hаcтоящата книга e pазpаботeна като eдин нeтpадиционeн тepминологичeн peчник, cъдъpжащ над 1000 понятия и опpeдeлeния. Оcновната цeл, която cа cи поcтавили автоpитe, e да подпомогнат cтудeнтитe по cпeциалноcт "Публична админиcтpация", "Пpаво" и "Политичecки науки" в подготовката им за дъpжавния изпит.