Атанас Семов

g2346.jpeg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Права на гражданите на Европейския съюз - Том II Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

g2187.jpeg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Права на гражданите на Европейския съюз - Том I Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС

"Двутомникът "Права на гражданите на ЕС" е посветен на изключително важна и трудна за разбиране материя. Той притежава две важни качества - педагогическо и научно. Ще бъде полезен на студентите от всички специалности, и най-вече "Право", и на практикуващите юристи. Но трудът на Атанас Семов е нещо много повече от учебник.

sistema-na-iztochnicite-na-pravoto-na-evropejskia-syiuz-atanas-semov.jpg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Система на източниците на правото на Европейския съюз

Нaстoящият тpуд e пъpвoтo сaмoстoятeлнo бългapскo изслeдвaнe нa вaжнaтa пpoблeмaтикa нa изтoчницитe нa eвpoпeйскoтo интeгpaциoннo пpaвo. Toй пpeдлaгa paзгъpнaт систeмaтичeн aнaлиз нa oгpoмнoтo мнoгooбpaзиe paзлични кaтeгopии изтoчници и нoви тeopeтични кoнстpукции нa изслeдвaнитe въпpoси.

g839.jpeg
Автор: Атанас Семов, Христо Христев, Зорница Грекова, Георги Георгиев
Заглавие: Съдебната система на Европейския съюз и САЩ

12 въпроса за съдебната система:

1. Обща характеристика на съдебната власт
2. Отношения между общностния съд и националните съдилища
3. Изграждане и уредба на съдебната власт в ЕС
4. Състав на съде на Европейските общности
5. Вътрешна организация на съда на Европейските общности
6. Първоинстанционен съд

Sistema na izto4nicite.JPG
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Система на източниците на правото на Европейския съюз

Трудът е първото самостоятелно българско изследване на проблематиката за източниците на европейското интеграционно право. Включва задълбочено представяне на всеки вид източник на правото на ЕС и завършена единна систематизация. За първи път у нас е представена йерархията на общностните правни източници.