Атанас Семов

g4515.jpeg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Правна система на ЕС

Фундаментална доктрина за европейска интеграция
Източници на правото на ЕС
Принципи на прилагане на Правото на ЕС

Други заглавия от същия автор:

Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари
Права на гражданите на Европейския съюз - Том I Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС

g2346.jpeg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Права на гражданите на Европейския съюз - Том II Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

sistema-na-iztochnicite-na-pravoto-na-evropejskia-syiuz-atanas-semov.jpg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Система на източниците на правото на Европейския съюз

Нaстoящият тpуд e пъpвoтo сaмoстoятeлнo бългapскo изслeдвaнe нa вaжнaтa пpoблeмaтикa нa изтoчницитe нa eвpoпeйскoтo интeгpaциoннo пpaвo. Toй пpeдлaгa paзгъpнaт систeмaтичeн aнaлиз нa oгpoмнoтo мнoгooбpaзиe paзлични кaтeгopии изтoчници и нoви тeopeтични кoнстpукции нa изслeдвaнитe въпpoси.

g839.jpeg
Автор: Атанас Семов, Христо Христев, Зорница Грекова, Георги Георгиев
Заглавие: Съдебната система на Европейския съюз и САЩ

12 въпроса за съдебната система:

1. Обща характеристика на съдебната власт
2. Отношения между общностния съд и националните съдилища
3. Изграждане и уредба на съдебната власт в ЕС
4. Състав на съде на Европейските общности
5. Вътрешна организация на съда на Европейските общности
6. Първоинстанционен съд