Ангел Луканов

31275.jpg
Автор: Ангел Луканов, Николай Божинов, Стефан Димитров - съставители
Заглавие: Страните в света 2010. Справочник

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Девето преработено и допълнено издание

Статии за 196 независими държави и за 46 зависими - колонии, територии и части от държави, разположени в друг континент. Към всяка статия има обзорна цветна карта, изображение на герба и знамето.