Ангел Калайджиев

tyrgovsko-pravo-obshta-chast.jpg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Търговско право. Обща част

Трето преработено и допълнено издание

g2641.jpeg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност

Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право. Най-напред са изследвани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски и контрол.

ozdraviavane-na-predpriatieto-angel-kalajdzhiev.jpg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Оздравяване на предприятието

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

238_b.jpg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Облигационно право. Обща част

Седмо издание

34147z.jpg
Автор: Ангел Калайджиев, Борислав Белазелков, Весела Станчева, Георги Димитров, Димитър Марков, Мария Йорданова
Заглавие: Електронният документ и електронният подпис. Правен режим

Настоящото издание е подготвено от работната група на Центъра за изследване на демокрацията, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове.

-на-ТЗ-Книга-1.jpg
Автор: Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски
Заглавие: Коментар на Търговския закон. Кн. 1: чл. 1-112. Второ основно преработено издание