Анастасия Дюлгерова

g2672.jpeg
Автор: Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева, Анастасия Дюлгерова
Заглавие: Казуси по публичноправни науки

Целта на настоящия сборник е да помогне на студентите-юристи при подготовката им за явяване на държавния изпит по публичноправни науки, на различни видове състезания за решаване на казуси по публичноправни науки, както и да им дадe една начална основа за бъдещата им практика.