Александър Джеров

grazhdansko-pravo-obshta-chast-aleksandyr-dzherov.jpg
Автор: Александър Джеров
Заглавие: Гражданско право - Обща част

Трето преработено и допълнено издание

272_b.jpg
Автор: Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов
Заглавие: Кадастър, имотен регистър и устройство на територията

Настоящото издание разглежда практически много важните въпроси на кадастъра и имотния регистър, устройството на територията и строителството.
Книгата е структурирана така, че да обхване най-същественото в посочената материя.