Александър Гънгов

Log_med.jpg
Автор: Александър Гънгов
Заглавие: Александър Гънгов

СЪДЪРЖАНИЕ
Table of Contents in English
Благодарности
ВЪВЕДЕНИЕ
I. ВИКИАНСКА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ ЕТИОЛОГИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА
1. Етиологическата причинност на Джон Стюарт Мил
2. Различни видове каузалност в медицината
3. Механизмите на болестта и патогенезата в светлината на verum-factum
II. ЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ
ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА

Logic.JPG
Автор: Александър Гънгов
Заглавие: Логика на измамата

„Логика на измамата” на доц. Александър Гънгов е интелектуално предизвикателство, което включва в едно строго научни проблеми на логиката, каквито са логическите грешки. Тяхното актуализиране и превеждане на съвременен език е условие за тяхната адекватност спрямо днешните социални проблеми.