Александър Велев

Re4nik_sakr.JPG
Автор: Александър Велев
Заглавие: Речник на съкращенията

В помощ на професионалисти и широк кръг читатели, за ежедневна работа с документи и текстове. Съдържа над 24 100 съкращения от различни области - енергетика, международно икономическо сътрудничество, финанси, право, медицина, фармация, биология, биохимия, строителство, физика, химия, военно дело, политика.