Нови книги

Kasabova 001.jpg
Автор: Камелия Касабова
Заглавие: Банково право. Актуални проблеми на практиката
g2554.jpeg
Автор: Калоян Симеонов
Заглавие: Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз

Книгата се опитва да отговори на въпроса дали след началото на кризата не се е преминало от фаза на регулиране към фаза на свръхрегулиране на финансовите пазари и финансовите услуги в ЕС.

g2099.jpeg
Автор: Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Заглавие: Обществени поръчки - Коментар. Анализи. Експертни решения

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане след измененията и допълненията в закона /ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./.

Съдържание:
коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;

Предстоящо