Нови книги

Domanov 1.jpg
Автор: Николай Доманов
Заглавие: Нормотворческата компетентност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон
Petrinski.jpg
Автор: Герасим Петрински
Заглавие: Късноантична и византийска канонична реторика
g2641.jpeg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност

Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право. Най-напред са изследвани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски и контрол.

Предстоящо