Нови книги

g1306.jpeg
Автор: Момяна Гунева
Заглавие: Общите стопански престъпления в българското наказателно право
g1306.jpeg
Автор: Момяна Гунева
Заглавие: Документните престъпления по българското наказателно право
80.jpg
Автор: Васил Петров
Заглавие: Публичноправни проблеми на трудовото право

Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като форма на концентрация между предприятия.

Предстоящо