Нови книги

^C6E48E522D9E9440056C919A0229E5A46808A6037019E8AD7D^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
Автор: Златимир Орсов
Заглавие: Преобразуването на държавно предприятие в еднолично търговско дружество като придобивно основание
g341.jpeg
Автор: Мария Павлова
Заглавие: Записът на заповед и менителницата
g323.jpeg
Автор: Мария павлова
Заглавие: Патентно право на Република България

Предстоящо