Нови книги

g4541.jpeg
Автор: Живко Драганов
Заглавие: Право на Eвропейския съюз
-престъпления-360x500.jpg
Автор: Моника Копчева
Заглавие: Компютърни престъпления

Книгата запълва празнота в изследователската област на компютърните престъпления – тя е едно от малкото издания по тази проблематика в България. Разгледани са задълбочено в исторически и сравнителен план българската и международната правна уредба на компютърните престъпления.

-административен-съд-360x500.jpg
Автор: Петко Добчев
Заглавие: Върховният административен съд (1913–2006)

Книгата разглежда административното правосъдие в България, което е уредено с приемането през 1912 г. на Закона за административното правосъдие. Този закон е ключов за прилагането на принципа на разделението на властите и избягването на случаите на преплитане на функциите на административната и съдебната власт.

Предстоящо