Нови книги

g229.jpeg
Автор: Д-р Панчо Бешков
Заглавие: Ръководство по делата за развод

В ръководството материята е интерпретирана в светлината на действащото законодателство, семейноправната теория и съдебната практика.

g2426.jpeg
Автор: Стоян Стойков
Заглавие: Наказателноправна защита на средства от еврофондовете

Авторът на този труд си е поставил за цел да даде пълна и ясна картина на възникването, развитието и усвояването на средствата от фондовете на ЕС. Основният акцент и поставен върху защитата на тези средства от престъпни посегателства.

g2497.jpeg
Автор: Мария Манолова
Заглавие: Създаване на Търновската конституция

Книгата изследва цялостния процес на изработване на първия конституционен закон на България.

Предстоящо