Нови книги

g3291.png
Автор: Савин Ковачев
Заглавие: Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Книгата е съобразена със законовата уредба на устройството на територията след измененията и допълненията в Закона за устройство на територията от 22 декември 2015 г.

g3230.jpeg
Автор: Цветан Сивков, Емилия Панайотова, Георги Димитров, Райна Николова, Дарина Зиновиева, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева
Заглавие: Административно право. Специална част

Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината "Административно право. Специална част". Предмет на анализа е нормативната уредба в едни от най-важните отрасли на държавното управление.

g3228.jpeg
Автор: Емил Лозев
Заглавие: Авторски и изпълнителски права в театъра

Монографията е предназначена за всички които работят в сферата на интелектуалната собственост - специализирани адвокати, юристконсулти, артмениджери, театрални творци (режисьори и актьори), продуценти и администратори, както и за студенти изучаващи авторски и сродни права в юридическите факултети и ВИТИЗ.

Предстоящо