Нови книги

g2127.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Проблеми на наказателната политика в Република България

Монографията анализира различните аспекти на наказателната политика на Република България, които показват основните слабости при формирането и провеждането на държавната политика за противодействие на престъпността.

g2670.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Престъпления против републиката
g2752.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Престъпления от частен характер

Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право-престъпленията от частен характер. Разгледана е тяхната история от създаването на съвременното наказателно право през 1896 година до наши дни.

Предстоящо