Нови книги

g2641.jpeg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност

Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право. Най-напред са изследвани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски и контрол.

S-Djonev-tom1.jpg
Автор: Сава Джонев, Пламен Димитров
Заглавие: Организационно консултиране. Мениджмънт. Управление на човешките ресурси. Том 1
KOR-SPSS-12-212x300.jpg
Автор: Калоян Харалампиев
Заглавие: IBM SPSS статистически решения на приложни изследователски задачи

Предстоящо