Нови книги

ed3d33f1-29f9-4688-9458-b71a50a303c6.jpg
Автор: Златимир Орсов
Заглавие: Договорът за аренда на земеделска земя по българското право
d2d7e2e0-82f4-4ef3-935d-75d4bed3f457.jpg
Автор: Мирко Транков
Заглавие: Вътрешният глас
g4541.jpeg
Автор: Живко Драганов
Заглавие: Право на Eвропейския съюз

Предстоящо